Privacy Protocol

Ponyclub Door Eenheid Sterk (DES) werkt conform onderstaand privacy protocol:

Persoonsgegevens

We beheren enkel persoonsgegevens die de leden ons zelf aanleveren, en gebruiken deze gegevens alleen voor zaken waarvoor de leden zelf toestemming geeft.
Het betreft naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, en indien leeftijd t/m 18 jaar, de geboortedatum.
Deze gegevens worden gebruikt om incidenteel nieuwsbrieven of overige informatie toe te sturen en/of deelname aan activiteiten te bevestigen. De geboortedatum van jeugdleden (t/m 18 jaar) gebruiken we om gericht activiteiten te kunnen organiseren, en deze jeugdigen hiervoor uit te nodigen.
Alle bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens.

Foto en videomateriaal

Op het aanmeldformulier kan ieder nieuw lid akkoord geven voor het gebruik van foto en/of filmmateriaal op de website en social media.

Webbeheerder

De webbeheerder heeft toegang tot namen en adressen van degenen die toestemming hebben gegeven voor vermelding van naam en tot de e-mailadressen van degenen die aangegeven hebben digitale nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Geheimhoudingsverklaring

Alle bestuursleden en de webbeheerder hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. De persoonsgegevens zijn opgeslagen op de laptops van ponyclub DES met een back-up in de cloud. Bij een data-lek of het vermoeden daarvan, zullen zij dit direct melden bij het bestuur, die dit direct zal melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe leden

Nieuwe leden zal gevraagd worden een aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen, waarin aangegeven kan worden welke persoonsgegevens wij mogen beheren, en voor welke doeleinden we deze gegevens mogen gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Op verzoek van het betreffende lid zullen de persoonsgegevens worden aangepast of gewist.
De gegevens van vertrekkende leden worden bewaard. Het nieuwe adres wordt, indien het vertrekkende lid dit doorgeeft, bewaard en enkel gebruikt om oud-leden uit te nodigen bij bijzondere gelegenheden.

Digitale Nieuwsbrief

Leden kunnen zich zelf aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Cookies

Op pcdes.nl wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies . Deze zorgen ervoor dat de website correct functioneert.
Social Media-, tracking- en marketing cookies worden niet gebruikt op de website